Vierde en laatste rondetafel van onze benchmarkingstudie. Sinds onze derde tafelronde werd een benchmarkingseminar opgezet om die thema’s te bepalen die verder uitgewerkt moesten worden in ons nieuw grensoverschrijdend aanbod opleidingen in energierenovatie. Deze vierde rondetafel maakte het ons mogelijk om onze eerste conclusies voor te leggen aan de beroeps die ons sinds de start van het project steunen en om hun advies te krijgen.

Deze studie wordt dus afgesloten, om plaats te maken voor ons nieuw werkpakket: de ontwikkeling van opleidingen!

Daarin zullen volgende thema’s worden onderzocht:

  • De in renovatie toegepaste materialen (biogebaseerde materialen inbegrepen)
  • De transversale diagnose
  • Isolatie, ventilatie, luchtdichtheid
  • Digitale tools
  • Coördinatie/communicatie

Heel veel dank aan alle beroeps die ons tijdens die avontuur omkaderden. Tot heel binnenkort, met concrete resultaten!